Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG ДОЗАТОР - СМЕСИТЕЛ ЗА ТЕЧНОСТИ VS-1202pd
Захранване:24V-24W

Захранване на контролния блок - 24V

Дебит: макс. 50 л./мин. *

Габарити: 320мм.Х250мм.

Макс. темп. на флуида: макс. 60°С

Работна темп. на уреда: макс. 50°С
                                                                                                               
* В зависимост от налягането във водопроводната мрежа.
   VS-1202pd е дозатор- смесител за течности. Основното му предназначение е да смесва и дозира топла и студена вода, но е възможна и употребата му за други течности, които не са химически агресивни и не съдържат твърди частици по- големи от допустимите за водопроводна питейна вода. Смесва двата флуида с различна темпе-ратура до получаване на необходимата обща температура и дозира предварително зададено сумарно за двете течности коли-чество. Предварително зададените пара-метри се достигат извън дозатор- смесителя, във външен съд, в който ще продължи съответния производствен процес.
Дозатор- смесителят има следните функции:

Предварително задаване и автома-тично запаметяване на желаните количество и температура на флуида в крайния съд. Параметрите се запаме-тяват и след изключване на уреда са подразбиращи се за последващото ползване.

Има система за контрол на неработещи и/или несвързани сензори.

Показанията на уреда са в градуси по Целзий и в литри.

Свързването е както следва: водопроводна инсталация - чрез гъвкави връзки 1/2``.
Start the Clip