Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG ДОЗАТОР ЗА ТЕЧНОСТИ  VS-1201pd
Захранване:24V-24W

Захранване на контролния блок - 24V

Дебит: макс. 50 л./мин. *

Габарити: 320мм.Х250мм.

Макс. темп. на флуида: макс. 60°С

Работна темп. на уреда: макс. 50°С
                                                                                                               
* В зависимост от налягането във водопроводната мрежа.
  VS-1201pd е дозатор за течности. Основното му предназначение е да дозира вода, но е възможна и употребата му за други течности, които не са химически агресивни и не съдържат твърди частици по- големи от допустимите за водопроводна питейна вода. В процеса на дозирането се извършва измерване на текущата темпе-ратура на флуида. Показанията за остава-щото количество течност и текущата температура се визуализират на дисплеите на лицевия панел.
Дозаторът има следните функции:

Предварително задаване и автома-тично запаметяване на желаното коли-чество на флуида в крайния съд. Параметърът се запаметява и след изключване на уреда е по подраз-биране за последващото ползване.

Има система за контрол на неработещи и/или несвързани сензори.

Показанията на уреда са в градуси по Целзий и в литри.

Свързването е както следва: водопро-водна инсталация чрез гъвкави връзки 1/2``.