Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Τροφοδοσία: 12V/2A
Έξοδοι: 4 x NO
Είσοδοι: δεν έχει.
Ρεύμα εξόδου: 5Α
Διαστάσεις: 130 Χ 80 mm

Προγραμματιστής εβδομάδας VS-1151wp
VS-1151wp είναι πρόσθετο (προαίρεσης) χειριστήριο για χειρισμό ηλεκτρικού φούρνου ορόφου από τα μοντέλα μας. Δια του χειριστηρίου αυτού μπορεί να προγραμματίζεται προκαταβολικά προθέρμανση του φούρνου σε ημέρες για μια εβδομάδα.
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.