Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Τροφοδοσία: 12V/2A
Έξοδοι: 4 x NO
Είσοδοι: δείκτης θερμοκρασίας και υγρασίας.
Ρεύμα εξόδου: 5А
Διαστάσεις: 280x150 mm

Μοναδα χειρισμού για θάλαμο φουσκώματος  VS-1145pr
VS-1145pr είναι χειριστήριο για χειρισμό θαλάμου τελικού φουσκώματος άρτου και προιονδα ζυμης σε σύνδεση με θετικά θερμοκρασιακό ψυγείο και αυτόματη αλλαγή των καταστάσεων (φούσκωμα - ψύξη). Το χειριστήριο έχει τις εξής λειτουργίες:

Μετράει και ρυθμίζει την θερμοκρασία στον θάλαμο με ακρίβεια των 2°С.

Μετράει και ρυθμίζει την υγρασία στον θάλαμο με ακρίβεια ως 4 %RH.

Το χειριστήριο έχει ρολόι για πραγματικό χρόνο προς το οποίο γίνονται οι ρυθμίσεις για αλλαγή των καταστάσεων σε καθορισμένη ώρα της ημέρας.

Η αλλαγή των καταστάσεων εργασίας γίνονται όπως αυτόματα έτσι και με χέρι.

Το χειριστήριο έχει έξοδο για σύνδεση ανεμιστήρα για κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο.
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.