Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Τροφοδοσία: 12V/2A
Έξοδοι: 4 x NO
Είσοδοι:
   - Δείκτης θερμοκρασίας
   - Δείκτης υγρασίας
Ρεύμα εξόδου: 5А
Διαστάσεις: 230x130 mm

Μοναδα χειρισμού για θάλαμο φουσκώματος  VS-1141pr
VS-1141pr είναι χειριστήριο για χειρισμό θαλάμου τελικού φουσκώματος άρτου και προιονδα ζυμης. Το χειριστήριο έχει τις εξής λειτουργίες:

Μετράει και ρυθμίζει την θερμοκρασία στον θάλαμο με ακρίβεια των 2°С.

Μετράει και ρυθμίζει την υγρασία στον θάλαμο με ακρίβεια ως 4 %RH.

Το χειριστήριο έχει έξοδο για σύνδεση ανεμιστήρα για κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο.

Συνδέει και διακόπτει τον εσωτερικό φωτισμό.
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.