Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG
Μοναδα χειρισμού για ταχηζυμωτηριο VS-1135sm
VS-1135sm εείναι χειριστήριο για χειρισμό ταχηζυμωτήριου (mixer) με δύο ταχύτητες περιστροφής του έλικα και 9 θέσεις για απομνημόνευση προγραμμάτων με διαφορετικούς χρόνους για αργή και ταχεία ταχύτητα, όπως και οθόνη που δείχνει την θερμοκρασία της ζύμης κατά την διάρκεια ζυμώματος. Ρυθμίζει και δείχνει τον χρόνο εργασίας των δύο ταχυτήτων, σαν είναι δυνατόν να αλλάζεται σε κατάσταση έναρξης λειτουργίας. Σε λήξη του χρόνου               Power supply: 12V/500mA
Output: 2-NO
Output for inverter
Output current: 5A
Dimensions: 180x160mm

Τροφοδοσία: 12/500mA
Έξοδος: 4 x NO
Ρεύμα εξόδου: 5А
Διαστάσεις: 250x150 mm
αυτόματα αλλάζεται η ταχύτητα από αργή σε ταχεία, με θέληση η αλλαγή μπορεί να γίνεται με χέρι χωρίς αναμονή του καθορισμένου χρόνου, όπως και να σταματάει μετά από την λήξη του χρόνου της αργής ταχύτητας και να αναμένει ως το δόσιμο άλλης εντολής, αυτό γίνεται σαν προκαταβολικά αποκλείεται η εντολή (AUTO). Το καζάνι χειρίζεται με χέρι σε δύο κατευθύνσεις περιστροφής. Σε εκκίνηση της διαδικασίας, αυτό αυτόματα ενεργοποιείται σε σωστή κατεύθυνση. Σε αλλαγή των κατευθύνσεων περιστροφής του καζανιού, αρχίζει να λειτουργεί σύστημα μηχανικής  βλάβης (χρόνος παρεμπόδισης). Το χειριστήριο απομνημονεύει τις τελευταίες εισαγόμενες αξίες και σε ξανασύνδεση δεν είναι απαραίτητο η εισαγωγή των. Η απομνημόνευση γίνεται σε σταματημένη κατάσταση σε πίεση πλήκτρου (SAVE).
Οι αλλαγές που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της εργασίας δεν απομνημονεύονται και ακυρώνονται σε πίεση πλήκτρου (SΤOΡ). Η θερμοκρασία μετρείται με την βοήθεια ενδείκτη που τοποθετείται σε κατάλληλο χώρο, ούτως ώστε να έχει συνεχή σχέση με την ζύμη.  
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.