Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Захранване: 12V/500mA
Изход: 2-NO
Изход за инвертор
Изходен ток: 5A
Габарити: 180x160mm

CONTROL SYSTEM FOR SPIRAL MIXER VS-1135sm
VS-1135sm е контролер за управ-ление на спирална тестомесачка (миксер) с две скорости на въртене на спиралата и 9 позиции за запа-метяване на програми с различни времена за бърза и бавна скорост, както и дисплей за визуализиране температурата на тестото по време на месене. Регулира и визуализира времето на работа на двете  скорости, като е възможно да се променя при стартирано състояние. При изтичане на времето автоматично се сменя          
скоростта от бавна на бърза, по желание смяната може да се извърши ръчно без изчакване на зададеното време, както и да спира след изтичането на времето на бавната скорост и да чака до даване на друга команда. Това става като предварително се изключва командата (AUTO).  Казаъта се управлява ръчно в две посоки на въртене. При стартиране на процеса той автоматично се задвижва в правилната посока. При превключване на посоките на въртене на казана сработва система за предпазване на механиката от прето-варване и повреди (време на задръжка). Контролерът запаметява последните въведени стойности и при повторно включване не е необходимо превъвеждането им. Запа-метяването се ивършва в спряно състояние при натискане на бутон (SAVE).
Промените направени по време  на работа не се запаметяват и се анулират при натискане на бутон (STOP). Температурата се измерва с помоща на сензор който се монтира на подходящо място, така че да има непрекъснат контакт с тестото.
Лицевият панел е от полиестерно фолио, върху подложка от неръждаема ламарина с дебелина 1,5 мм.