Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Τροφοδοσία: 12V/500mA
Έξοδος: 4 x NO
Ρεύμα εξόδου: 5А
Διαστάσεις: 250x150 mm

Μοναδα χειρισμού για ταχηζυμωτηριο VS-1134sm
VS-1134sm είναι χειριστήριο για χειρισμό ρυθμιστή αντιστρόφου για κινητήρα ζαχαροπλαστικού αναμικτήρα με τέσσερεις καθορισμένες ταχύτητες περιστροφής με διαφορετικούς χρόνους εργασίας. Ρυθμίζει και δείχνει τον χρόνο εργασίας των ταχυτήτων, σαν είναι δυνατόν να αλλάζεται σε κατάσταση έναρξης λειτουργίας. Σε λήξη του χρόνου αυτόματα αλλάζεται η ταχύτητα από αργή σε ταχεία, με θέληση η αλλαγή μπορεί να γίνεται με χέρι χωρίς αναμονή
του καθορισμένου χρόνου. Το καζάνι χειρίζεται με χέρι σε δύο κατευθύνσεις περιστροφής. Σε εκκίνηση της διαδικασίας, αυτό αυτόματα ενεργοποιείται σε σωστή κατεύθυνση. Σε αλλαγή των κατευθύνσεων περιστροφής του καζανιού, αρχίζει να λειτουργεί σύστημα προστασίας της μηχανικής  από υπέρβαρος και βλάβες (χρόνος παρεμπόδισης). Το χειριστήριο απομνημονεύει τις τελευταίες εισαγόμενες αξίες και σε ξανασύνδεση  δεν είναι απαραίτητο η εισαγωγή των. Η απομνημόνευση γίνεται σε σταματημένη κατάσταση σε πίεση πλήκτρου (START).
Οι ταχύτητες καθορίζονται προκαταβολικά με επιθυμία του πελάτη και μπορούν να αλλάζονται σε κάθε χρόνο από καθοδηγούμενο τεχνίτη.
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.