Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Τροφοδοσία: 12V/500mA
Έξοδος: 4 x NO
Ρεύμα εξόδου: 5А
Διαστάσεις: 200x120 mm

Μοναδα χειρισμού για ταχηζυμωτηριο VS-1133sm
VS-1133sm είναι χειριστήριο για χειρισμό ταχηζυμωτήριου (mixer) με δύο ταχύτητες περιστροφής του έλικα. Ρυθμίζει και δείχνει τον χρόνο εργασίας δύο ταχυτήτων, σαν είναι δυνατόν να αλλάζεται σε κατάσταση έναρξης λειτουργίας. Σε λήξη του χρόνου αυτόματα αλλάζεται η ταχύτητα από αργή σε ταχεία, με θέληση η αλλαγή μπορεί να γίνεται με χέρι χωρίς αναμονή του καθορισμένου χρόνου. Το καζάνι χειρίζεται με χέρι σε δύο κατευθύνσεις περιστροφής. Σε εκκίνηση της                   
διαδικασίας, αυτό αυτόματα ενεργοποιείται σε σωστή κατεύθυνση. Σε αλλαγή των κατευθύνσεων περιστροφής του καζανιού, αρχίζει να λειτουργεί σύστημα προστασίας μηχανικής βλάβης (χρόνος παρεμπόδισης). Το χειριστήριο απομνημονεύει τις τελευταίες εισαγόμενες αξίες και σε ξανασύνδεση  δεν είναι απαραίτητο η εισαγωγή των. Η απομνημόνευση γίνεται σε σταματημένη κατάσταση σε πίεση πλήκτρου (SLOW).
Οι αλλαγές που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της εργασίας δεν απομνημονεύονται και ακυρώνονται σε πίεση πλήκτρου (SΤOΡ).
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.