Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Τροφοδοσία: 12V/500mA
Έξοδος: 4 x NO
Ρεύμα εξόδου: 5А
Διαστάσεις: 250x150 mm

Μοναδα χειρισμού για ταχηζυμωτηριο VS-1132sm
VS-1132sm είναι χειριστήριο για χειρισμό ταχηζυμωτήριου (mixer) με δύο ταχύτητες περιστροφής του έλικα και 9 θέσεις για απομνημόνευση προγραμμάτων με διάφορα χρόνια για αργή ταχύτητα και αργή ταχύτητα. Ρυθμίζει και δείχνει τον χρόνο εργασίας των δύο ταχυτήτων, σαν είναι δυνατόν να αλλάζεται σε κατάσταση έναρξης λειτουργίας. Σε λήξη του χρόνου αυτόματα αλλάζεται η ταχύτητα από αργή σε ταχεία, με θέληση η αλλαγή μπορεί να γίνεται με χέρι χωρίς αναμονή
του καθορισμένου χρόνου, όπως και να σταματάει μετά από την λήξη του χρόνου της αργής ταχύτητας και να περιμένει ως δόσιμο άλλης εντολής, αυτό γίνεται σαν προκαταβολικά από συνδέεται η εντολή (AUTO). Το καζάνι χειρίζεται με χέρι σε δύο κατευθύνσεις περιστροφής. Σε εκκίνηση της διαδικασίας, αυτό αυτόματα ενεργοποιείται σε σωστή κατεύθυνση. Σε αλλαγή των κατευθύνσεων περιστροφής του καζανιού, αρχίζει να λειτουργεί σύστημα προστασίας μηχανικής βλάβης (χρόνος παρεμπόδισης). Το χειριστήριο απομνημονεύει τις τελευταίες εισαγόμενες αξίες και σε ξανασύνδεση  δεν είναι απαραίτητο η εισαγωγή των. Η απομνημόνευση γίνεται σε σταματημένη κατάσταση σε πίεση πλήκτρου (SAVE).
Οι αλλαγές που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της εργασίας δεν απομνημονεύονται και ακυρώνονται σε πίεση πλήκτρου (SΤOΡ).
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.