Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG 


Захранване: 12V/500mA
Изход: 4 x NO
Изходен ток: 5А
Габарити: 250x150mm.

КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА СПИРАЛЕН МИКСЕР VS-1132sm
VS-1132sm е контролер за управ-ление на спирална тестомесачка (миксер) с две скорости на въртене на спиралата и 9 позиции за запа-метяване на програми с различни времена за бърза и бавна скорост. Регулира и визуализира времето на работа на двете  скорости, като е възможно да се променя при стартирано състояние. При изтичане на времето автоматично се сменя скоростта от бавна на бърза, по желание смяната може да се из-върши
ръчно без изчакване на зададеното време, както и да спира след изтичането на времето на бавната скорост и да чака до даване на друга команда, това става като предварително се изключва командата(AUTO).  Казанът се управлява ръчно в две посоки на въртене. При стартиране на процеса той автоматично се задвижва в правилната посока. При превключване на посоките на въртене на казана сработва система за предпазване на механиката от претоварване и повреди (време на задръжка). Контролерът запаметява последните въведени стойности и при повторно включване не е необходимо превъвеждането им. Запаметяването се ивършва в спряно състо-яние при натискане на бутон (SAVE).
Промените направени по време  на работа не се запаметяват и се анулират при натискане на бутон (STOP).
  Лицевият панел е от полиестерно фолио, върху подложка от неръждаема ламарина с дебелина 1,5мм.