Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА РОТАЦИОННА  МИНИФУРНА  VS-1112mr

Захранване:12V/2A

Изходи: 7 x NO

Входове: 1 сензор - pt 100

Изходен ток: 5А

Габарити: 100x220mm

VS-1112mr е контролер за управление на ротационна фурна. Температурата се измерва с термоелемент pt100. Температурния обхват е от 0°С до 400°С. Времевият обхват на таймера е от 0 мин. до 99 мин. При изтичане на програмираното време следва звукова сигнализация. Контролерът има следните функции:

Измерва и регулира температурата на изпичане с толеранс 2°С.

Отмерва времето на изпичане в минути и подава предопредителен сигнал след изтичането му.

Управлява вътрешно осветление.

Управлява абсорбиращ вентилатор за изходяща пара.

Управлява нагревателният елемент (горелка или реотани) спрямо температурата както и ръчно изключване по желание на оператора.

Включва и изключва парогенератор.

Управлява пароподаването по време зададено пред-варително и което се индикира с дисплей, както и време на задръжка за усвояване на парата от продукта преди начало на изпичане. Ако не е необходима пара може да се стартира печене директно.

Притежава режим на самодиагностика при включване.
 Лицевият панел е от полиестерно фолио върху подложка от неръждаема ламарина с дебелина 1,5мм.