Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG Μοναδα χειρισμού για Περιστροφικό φούρνο VS-1111ro
VS-1111ro είναι χειριστήριο για χειρισμό περιστροφικού φούρνου. Η θερμοκρασία μετρείται με θερμοστοιχείο pt100. Οι θερμοκρασιακοί παράμετροι είναι από 0°С ως 400°С. Ο παράμετρος χρόνου του χρονοδιακόπτη είναι από 0 λεπτό ως 99 λεπτά. Σε λήξη του προγραμματισμένου χρόνου ακολουθεί ηχητικό σήμα.  Το χειριστήριο έχει τις εξής λειτουργίες:

Μετράει και ρυθμίζει την θερμοκρασία ψησίματος με ανοχή 2°С.

Μετράει τον χρόνο ψησίματος σε λεπτά και εκδίδει προειδοποιητικό σήμα μετά από την λήξη του.

Χειρίζεται ο εσωτερικός φωτισμός.

Χειρίζεται απορροφητικός  ανεμιστήρας για ατμό εξόδου.

Χειρίζεται το στοιχείο θέρμανσης (καυστήρας ή χρωμοκιλίνες) προς την θερμοκρασία, όπως και διακοπή με το χέρι με θέληση του χειριστή.

Χειρίζεται η ατμοπαροχή σε χρόνο προκαταβολικά καθορισμένο και που δεικνύετε με οθόνη, όπως και χρόνος παρεμπόδισης για αφομοίωση του ατμού από το προϊόν πριν από την αρχή ψησίματος.. Αν δεν χρειάζεται ατμός μπορεί να κινηθεί το ψήσιμο αμέσως.

Έχει τρόπο λειτουργίας αυτοδιαγνωστικής σε σύνδεση.

 Δείχνει μπλοκάρισμα καυστήρα στην ύπαρξη αντίθετης σχέσης από τον ίδιο καυστήρα.
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.

Τροφοδοσία: 12V/2A

Έξοδοι: 7 x NO

Είσοδοι:
  - 1 είσοδος δείκτης - pt100
  - 1 είσοδος καυστήρας – ρελέ ΝΟ

Ρεύμα εξόδου: 5А

Διαστάσεις: 130x280 mm