Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG Μοναδα χειρισμού για Ηλεκτρικό φούρνο  VS-1104oe

Τροφοδοσία: 12V/2A

Έξοδοι: 5 x NO

Είσοδοι: 2 είσοδοι με δείκτη - pt 100

Ρεύμα εξόδου: 5А

Διαστάσεις: 135x255mm

VS-1104oe  είναι χειριστήριο για χειρισμό ορόφου από πολυώροφο ηλεκτρικό φούρνο. Η θερμοκρασία μετρείται με θερμοστοιχεία pt100 σε δύο θερμοκρασιακές ζώνες (άνω και κάτω). Οι θερμοκρασιακοί παράμετροι είναι από 0°С ως 350°С. Ο παράμετρος χρόνου του χρονοδιακόπτη είναι από 0 λεπτό ως 99 λεπτά. Σε λήξη του προγραμματισμένου χρόνου ακολουθεί ηχητικό σήμα.  Το χειριστήριο έχει τις εξής λειτουργίες:

Μετράει και ρυθμίζει την θερμοκρασία ψησίματος με ανοχή 2°С.

Μετράει τον χρόνο ψησίματος σε λεπτά και εκδίδει προειδοποιητικό σήμα μετά από την λήξη του.

Σύνδεση και διακοπή ατμογεννήτρια.

 Χειρίζεται η ατμοπαροχή σε χρόνο προκαταβολικά καθορισμένο και που δεικνύετε με οθόνη. Αν δεν χρειάζεται ατμός μπορεί να κινηθεί το ψήσιμο αμέσως.

Έχει τρόπο λειτουργίας αυτοδιαγνωστικής σε σύνδεση. Δείχνει βλάβη των θερμοκρασιακών ενδεικτών και μπλοκαρισμένου  πλήκτρου.
Το μπροστινό πάνελ είναι από φύλλο πολυεστέρα στο κάλυμμα ανοξείδωτης λαμαρίνας με πάχος 1,5 mm.