Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА  VS-1103oeЗахранване:12V/3A

Изходи: 8 x NO

Входове: 2 входа сензор - pt 100

Изходен ток: 5А
VS-1103oe е контролер за управление на етаж от многоетажна електрическа фурна, с автоматична лента за зареждане и изваждане на продукцията. Температурата се измерва с термоелементи pt100 в две температурни зони (горна и долна). Температурния обхват е от 0°С до 350°С. Времевият обхват на таймера е от 0 мин. до 99 мин. При изтичане на програмираното време следва звукова сигнализация. Лентата за зареждане и изваждане се пуска и спира от контролера в зависимост от желанието на оператора. Контролерът има следните функции:

Измерва и регулира температурата на изпичане с толеранс 2°С.

Отмерва времето на изпичане в минути и подава предупредителен сигнал след изтичането му.

Включва и изключва парогенератор.

Управлява пароподаването по време зададено предварително и което се индикира с дисплей. Ако не е необходима пара може да се стартира печенето веднага.

Управлява движението на лентата.

Притежава режим на самодиагностика при включване. Индикира повреда на температурните сензори и блокирал бутон.
 Лицевият панел е от полиестерно фолио върху подложка от неръждаема ламарина с дебелина 1,5мм.