Αρχική. Για Μας. Προϊόντα. Επικοινωνία. Φωτγραφίες. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG
Η εταιρία μας προσφέρει τις εξής εξυπηρετήσεις:

Διόρθωση μετά από την λήξη της εγγύησης για εφοδιασμό για αρτοποιία.

Μερική και ολική ανακύκλωση του εφοδιασμού αρτοποιίας και ζαχαροποιίας.

Συμβουλές σε παραγωγή εφοδιασμού αρτοποιίας και ζαχαροποιίας και σε νεωτερισμό εφοδιασμού που λειτουργεί.

Συμβουλές σε εκλογή για χρηματοδότηση στον εφοδιασμό αρτοποιίας και ζαχαροποιίας.

Παραχώρηση βοήθειας σε σχέσεις με ελληνικούς και βουλγαρικούς παραγωγούς εφοδιασμού αρτοποιίας και ζαχαροποιίας.