Начало. За Нас. Продукти. Контакти. Галерия. Download. Vasto bg
За Нас BG Products EN Products GR email us
About Us GR About Us En За Нас BG
Ние сме фирма работеща в областта на високите технологии. Ние създаваме интегрирани компютъризирани програмируеми устройства за автоматизация на индустриално оборудване.
Нашите продукти дават възможност за многопрофилна потребителска настройка и контрол върху параметрите на технологичните процеси, извършвани от производствените единици.
Нашата основна цел е да предлагаме напълно функционални и готови за интегриране решения. За да удовлетворим най- пълно нуждите на нашите клиенти ние предлагаме персонализация на продуктите в рамките на тяхната функционална същност. Развойната дейност за персонализацията не оказва влияние върху стойността на новосъздадените устройства. Нашите партньори могат да се ползват от правото да ни възлагат разработка на концептуално нови продукти според своите нужди на преференциални цени.      

Клиентите ни могат да променят дизайна, размерите и разположението на контролните елементи на нашите продукти, без това да влияе на цените им. Така те ще получат максимално персонализирани продукти, отговарящи на нуждите им.

Клиентите ни могат да променят параметрите на продуктите ни, да добавят или изключват функции от тях, без това да влияе съществено на цените им. Така те ще получат продукти напълно задоволяващи функционалните необходимости и готови за интегриране в техните собствени продукти.

Клиентите ни могат да поръчват концептуално нови продукти. Динамиката в цените на тези продукти зависи единствено от динамиката на материалните разходи. Клиентите ни не заплащат развойната дейност.

Чрез нашата иновационна политика ние непрекъснато развиваме продуктите си. Така нашите клиенти имат възможността да бъдат на върха на технологичната вълна, дори без да ни дават допълнителни поръчки.

Нашите клиенти нямат нужда да инвестират в собствена развойна дейност, тъй като ние правим това за тях. Така ние поемаме всички иновационни разходи и рискове.